Vissza

"Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítás bejelentése

"Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítás bejelentése

Több évig tartó átmeneti oltalom után a „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző 2012. július 16-án megszerezte a közösségi (azaz az egész Európai Unió területére kiterjedő) oltalmat, így megnyílt a lehetőség arra, hogy a Szeged-Szőreg, Szeged-Mihálytelek, Szeged-Gyálarét, Algyő, Deszk, Újszentiván, Kübekháza és Tiszasziget helységek közigazgatási területén termesztett rózsatöveket (kizárólag azokat) OFJ jelzéssel értékesítsék.

A „Szőregi rózsatő” oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatának bejelentése
A „Szőregi rózsatő” oltalom alatt álló földrajzi árujelző (a továbbiakban: OFJ) használata iránti kérelmet legkésőbb a rózsatövek forgalomba hozatala előtt 15 nappal a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályához kell bejelenteni az erre rendszeresített regisztrációs adatlapon, illetve a T1 Partner bejelentő lapon. A regisztrációs adatlapon a bejelentő nyilatkozik arról, hogy a rózsatöveket a termékleírásnak megfelelően fogja előállítani. A rózsatövek kereskedelmi címkéjén fel kell tüntetni a fajta nevét, fajtacsoportját, a minőségi osztályt (A. osztályú, B. osztályú), a termelő nevét és címét, valamint az ellenőrző hatóság nevét (NÉBIH). A címkén, vagy a csomagoláson kell elhelyezni a "Szőregi rózsatő" emblémát, valamint az „Oltalom alatt álló földrajzi jelzés” szimbólumot is. Az OFJ szimbólum elkészítéséhez szükséges nyomdai paraméterek megtalálhatók a Bizottság 1898/2006/EK rendeletének V. mellékletében. A rózsatermesztők azokra a rózsatövekre jelenthetik be az OFJ használatát, amelyeket a termékleírásban szereplő települések közigazgatási területein állítottak elő (térkép).

A rózsatermesztők az OFJ embléma használatát a NÉBIH-hez való bejelentést követően azonnal megkezdhetik. Kérésre a NÉBIH hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a rózsatermesztő az OFJ használatát bejelentette, "Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott terméket állít elő vagy hoz forgalomba. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért a fizetendő 3000 forint illetéket - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és 73. § (1) bekezdése alapján - az eljárás megindításakor, illetékbélyeggel, az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. 


Ellenőrzés
A „Szőregi rózsatő” OFJ ellenőrzésére a Kormány a NÉBIH-et (annak növénytermesztési hatóságát) jelölte ki. A termékek termékleírásnak való megfeleléséről a növénytermesztési hatóság kockázatbecslésen alapuló, szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel győződik meg. A hatóság ellenőrzést tart mind a termelés, mind a forgalmazás helyszínein. A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzésének költségeit az Európai Unió és a Tanács 1151/2012/EU rend. 37. cikk (1) bekezdése alapján, az ellenőrzésnek alávetett gazdasági szereplők viselhetik és a költségekhez a tagállamok is hozzájárulhatnak.

 

Az oltalom tartalma
A földrajzi árujelzővel ellátott termék árujelzője nem tévesztheti meg a végső fogyasztót. A bejegyzett elnevezés oltalmat nyújt a hasonló, a „Szőregi rózsatő” OFJ alá be nem jegyzett termékekkel szemben, amennyiben azok forgalomba hozatalánál az OFJ hírnevét kihasználnák, az árujelzővel visszaélnének, azt utánoznák, vagy félrevezető utalást tennének rá. Akkor is, ha egyébként feltüntetik a termék valódi eredetét, vagy ha az OFJ elnevezést lefordítanák, vagy ha például a „jellegű”, „típusú”, eljárással készített”, „hasonlóan készített”, „utánzat”, vagy hasonló kifejezéseket kapcsolnának hozzá. Oltalmat nyújt bármely egyéb – a termék származását, eredetét, jellegét, vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis, vagy megtévesztő megjelöléstől a belső vagy a külső csomagoláson, a reklámanyagokon vagy az érintett termékre vonatkozó iratokon, valamint a termék származását illetően hamis benyomást keltő dobozba történő csomagolástól. Az OFJ védelmet nyújt a termék valódi származását illetően, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas bármely egyéb módszertől.
Ha az ellenőrző hatóság jogbitorlást észlel, értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot, és az eljárást indít a jogbitorló ellen.

Ha az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy az OFJ-vel ellátott termék nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak, kisebb hiba esetén a termelőt ill. forgalmazót felszólítja a hiányosságok orvoslására, lényeges hiba esetén a rózsatő forgalomba hozatalát a hiba jellegétől függő feltételhez köti, illetve súlyos hiba esetén az OFJ használatát a jogsértő előállító számára azonnali hatállyal megtiltja. A tilalom időtartama egy év. Az OFJ újbóli használatát a termelő akkor kezdheti meg, ha a hatóság előzetes ellenőrző szemlén megállapítja, hogy a termék a termékleírásnak megfelel.

Amennyiben a hatóság azt észleli, hogy a forgalomba hozataltól eltiltott termékeket az OFJ-vel forgalomba hozzák, a szaporítóanyagot a forgalomból kivonja, és a termelőt megbírságolja. A bírság összege a tétel értékének másfélszerese, a termékleírásban foglaltaktól való oly mértékű eltérés esetén, amely a termék minőségi jellemzőit befolyásolja, illetve a tétel értékének kétszerese, az OFJ használatára nem jogosult általi előállítás, illetve az OFJ-vel jogellenesen ellátott termék forgalomba hozatala esetén, de ismételt esetben ennek többszöröse is lehet.

Adatváltozás bejelentése
A már regisztrált termesztőknek az adataikban bekövetkező változást, valamint az OFJ szimbólum megszüntetését 15 napon belül jelezniük kell a NÉBIH-nél.

A növénytermesztési hatóság félévente tájékoztatja a Vidékfejlesztési Minisztériumot az OFJ bejelentkezési kötelezettséget teljesítő előállítók naprakész jegyzékéről, illetve az OFJ használat ellenőrzéseinek eredményéről.

A földrajzi árujelzővel ellátott hazai termékekről a Vidékfejlesztési Minisztérium nyilvántartást vezet, amelyet honlapján közzétesz.

Vonatkozó jogszabályok
 

Lásd még: Mi a földrajzi árujelző?

 

Letölthető anyagok
Regisztrációs adatlap
T1-es számú partner bejelentő lap
Kitöltési útmutató-t1-es számú bejelenető lap
T1M Partner módosító űrlap
Kitöltési útmutató - T1M Partner módosító űrlap

 


 


 

 

 

\
Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2018. július 3, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Kedvezően zárult a Nébih 2018-as petúnia GMO-vizsgálata
2018. június 7, csütörtök

Kedvezően zárult a Nébih 2018-as petúnia GMO-vizsgálata

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása

Anyatelep létesítése és fenntartása
2017. november 7, kedd

Anyatelep létesítése és fenntartása

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája
2017. július 24, hétfő

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája

Őszirózsa virágmagvak hatósági vizsgálata
2017. március 6, hétfő

Őszirózsa virágmagvak hatósági vizsgálata

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok
2017. január 30, hétfő

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok

Szervezeti változások a dísznövény- és zöldségpalánta szaporítóanyag felügyeleti rendszerben
2017. január 23, hétfő

Szervezeti változások a dísznövény- és zöldségpalánta szaporítóanyag felügyeleti rendszerben

Szervezeti változások az erdészeti és energetikai szaporítóanyag felügyeleti rendszerben
2017. január 17, kedd

Szervezeti változások az erdészeti és energetikai szaporítóanyag felügyeleti rendszerben

Ügyfél-tájékoztató
2017. január 12, csütörtök

Ügyfél-tájékoztató

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában
2017. január 12, csütörtök

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában

A gyümölcsültetvény telepítés engedélyezésével kapcsolatos tudnivalók
2017. január 3, kedd

A gyümölcsültetvény telepítés engedélyezésével kapcsolatos tudnivalók

Hüvelyesek Nemzetközi Éve 2016
2016. december 13, kedd

Hüvelyesek Nemzetközi Éve 2016