Vissza

"Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítás bejelentése

"Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítás bejelentése

Több évig tartó átmeneti oltalom után a „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző 2012. július 16-án megszerezte a közösségi (azaz az egész Európai Unió területére kiterjedő) oltalmat, így megnyílt a lehetőség arra, hogy a Szeged-Szőreg, Szeged-Mihálytelek, Szeged-Gyálarét, Algyő, Deszk, Újszentiván, Kübekháza és Tiszasziget helységek közigazgatási területén termesztett rózsatöveket (kizárólag azokat) OFJ jelzéssel értékesítsék.

A „Szőregi rózsatő” oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatának bejelentése
A „Szőregi rózsatő” oltalom alatt álló földrajzi árujelző (a továbbiakban: OFJ) használata iránti kérelmet legkésőbb a rózsatövek forgalomba hozatala előtt 15 nappal a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályához kell bejelenteni az erre rendszeresített regisztrációs adatlapon, illetve a T1 Partner bejelentő lapon. A regisztrációs adatlapon a bejelentő nyilatkozik arról, hogy a rózsatöveket a termékleírásnak megfelelően fogja előállítani. A rózsatövek kereskedelmi címkéjén fel kell tüntetni a fajta nevét, fajtacsoportját, a minőségi osztályt (A. osztályú, B. osztályú), a termelő nevét és címét, valamint az ellenőrző hatóság nevét (NÉBIH). A címkén, vagy a csomagoláson kell elhelyezni a "Szőregi rózsatő" emblémát, valamint az „Oltalom alatt álló földrajzi jelzés” szimbólumot is. Az OFJ szimbólum elkészítéséhez szükséges nyomdai paraméterek megtalálhatók a Bizottság 1898/2006/EK rendeletének V. mellékletében. A rózsatermesztők azokra a rózsatövekre jelenthetik be az OFJ használatát, amelyeket a termékleírásban szereplő települések közigazgatási területein állítottak elő (térkép).

A rózsatermesztők az OFJ embléma használatát a NÉBIH-hez való bejelentést követően azonnal megkezdhetik. Kérésre a NÉBIH hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a rózsatermesztő az OFJ használatát bejelentette, "Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott terméket állít elő vagy hoz forgalomba. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért a fizetendő 3000 forint illetéket - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és 73. § (1) bekezdése alapján - az eljárás megindításakor, illetékbélyeggel, az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. 


Ellenőrzés
A „Szőregi rózsatő” OFJ ellenőrzésére a Kormány a NÉBIH-et (annak növénytermesztési hatóságát) jelölte ki. A termékek termékleírásnak való megfeleléséről a növénytermesztési hatóság kockázatbecslésen alapuló, szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel győződik meg. A hatóság ellenőrzést tart mind a termelés, mind a forgalmazás helyszínein. A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzésének költségeit az Európai Unió és a Tanács 1151/2012/EU rend. 37. cikk (1) bekezdése alapján, az ellenőrzésnek alávetett gazdasági szereplők viselhetik és a költségekhez a tagállamok is hozzájárulhatnak.

 

Az oltalom tartalma
A földrajzi árujelzővel ellátott termék árujelzője nem tévesztheti meg a végső fogyasztót. A bejegyzett elnevezés oltalmat nyújt a hasonló, a „Szőregi rózsatő” OFJ alá be nem jegyzett termékekkel szemben, amennyiben azok forgalomba hozatalánál az OFJ hírnevét kihasználnák, az árujelzővel visszaélnének, azt utánoznák, vagy félrevezető utalást tennének rá. Akkor is, ha egyébként feltüntetik a termék valódi eredetét, vagy ha az OFJ elnevezést lefordítanák, vagy ha például a „jellegű”, „típusú”, eljárással készített”, „hasonlóan készített”, „utánzat”, vagy hasonló kifejezéseket kapcsolnának hozzá. Oltalmat nyújt bármely egyéb – a termék származását, eredetét, jellegét, vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis, vagy megtévesztő megjelöléstől a belső vagy a külső csomagoláson, a reklámanyagokon vagy az érintett termékre vonatkozó iratokon, valamint a termék származását illetően hamis benyomást keltő dobozba történő csomagolástól. Az OFJ védelmet nyújt a termék valódi származását illetően, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas bármely egyéb módszertől.
Ha az ellenőrző hatóság jogbitorlást észlel, értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot, és az eljárást indít a jogbitorló ellen.

Ha az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy az OFJ-vel ellátott termék nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak, kisebb hiba esetén a termelőt ill. forgalmazót felszólítja a hiányosságok orvoslására, lényeges hiba esetén a rózsatő forgalomba hozatalát a hiba jellegétől függő feltételhez köti, illetve súlyos hiba esetén az OFJ használatát a jogsértő előállító számára azonnali hatállyal megtiltja. A tilalom időtartama egy év. Az OFJ újbóli használatát a termelő akkor kezdheti meg, ha a hatóság előzetes ellenőrző szemlén megállapítja, hogy a termék a termékleírásnak megfelel.

Amennyiben a hatóság azt észleli, hogy a forgalomba hozataltól eltiltott termékeket az OFJ-vel forgalomba hozzák, a szaporítóanyagot a forgalomból kivonja, és a termelőt megbírságolja. A bírság összege a tétel értékének másfélszerese, a termékleírásban foglaltaktól való oly mértékű eltérés esetén, amely a termék minőségi jellemzőit befolyásolja, illetve a tétel értékének kétszerese, az OFJ használatára nem jogosult általi előállítás, illetve az OFJ-vel jogellenesen ellátott termék forgalomba hozatala esetén, de ismételt esetben ennek többszöröse is lehet.

Adatváltozás bejelentése
A már regisztrált termesztőknek az adataikban bekövetkező változást, valamint az OFJ szimbólum megszüntetését 15 napon belül jelezniük kell a NÉBIH-nél.

A növénytermesztési hatóság félévente tájékoztatja a Vidékfejlesztési Minisztériumot az OFJ bejelentkezési kötelezettséget teljesítő előállítók naprakész jegyzékéről, illetve az OFJ használat ellenőrzéseinek eredményéről.

A földrajzi árujelzővel ellátott hazai termékekről a Vidékfejlesztési Minisztérium nyilvántartást vezet, amelyet honlapján közzétesz.

Vonatkozó jogszabályok
 

Lásd még: Mi a földrajzi árujelző?

 

Letölthető anyagok
Regisztrációs adatlap
T1-es számú partner bejelentő lap
Kitöltési útmutató-t1-es számú bejelenető lap
T1M Partner módosító űrlap
Kitöltési útmutató - T1M Partner módosító űrlap

 


 


 

 

 

\
Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről
2018. október 17, szerda

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről

Hobbi virágmagok utóellenőrzése 2018
2018. október 1, hétfő

Hobbi virágmagok utóellenőrzése 2018

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag termesztő és forgalmazó engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. október 1, hétfő

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag termesztő és forgalmazó engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. szeptember 20, csütörtök

Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Dísznövény vetőmagvak forgalomba hozatalának követelményei (Előadás ELTE Füvészkert, 2018.07.14.)
2018. augusztus 8, szerda

Dísznövény vetőmagvak forgalomba hozatalának követelményei (Előadás ELTE Füvészkert, 2018.07.14.)

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer
2018. július 3, kedd

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2018. július 3, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Kedvezően zárult a Nébih 2018-as petúnia GMO-vizsgálata
2018. június 7, csütörtök

Kedvezően zárult a Nébih 2018-as petúnia GMO-vizsgálata

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása